Adatkezelési Tájékoztató 

 

1.     Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Szabóné Katona Eszter (adószámos magánszemély), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szabóné Katona Eszter adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a - https://www.elenkgyerekek.com/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon.

Szabóné Katona Eszter fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg kérdését.

Szabóné Katona Eszter elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szabóné Katona Eszter a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Szabóné Katona Eszter az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2.     Az adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné az adatkezelőt, a  szabo.esther@gmail.com címen, vagy Messengeren, illetve a kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül léphet kapcsolatba Szabóné Katona Eszterrel.

 

Szabóné Katona Eszter minden hozzá beérkezett e-mailt  5 év elteltével töröl.

Név:                     Szabóné Katona Eszter

Székhely:           1116 Budapest, Rendőr u. 3.

Adószám:           74264719-1-43

E-mail cím:                szabo.esther@gmail.com vagy alaptermeszet.szabonekeszter@gmail.com

 

2.1.          Adatvédelmi tisztviselő

 

Név: Szabóné Katona Eszter

E-mail cím: szabo.esther@gmail.com

 

3.     A kezelt személyes adatok köre

3.1. A megadandó személyes adatok általában:

 • érintett neve,
 • érintett e-mail címe,
 • gyermeke születési dátuma (hónap, nap),
 • a gyermeknek van-e valamilyen diagnózis (ADHD, autizmus-spektrumzavar, stb.) kizárólag az Élénkség teszt kitöltésénél
 • hol hallott rólam
 • érintett telefonszáma kizárólag képzés rendelésénél.
 • érintett lakhelye (csak a településnév, és kizárólag  az e-learning-felületen)
 • anyja leánykori neve
 • legmagasabb iskolai végzettsége
 • születési helye
 • születési ideje (a születési év kötelező)
 • adóazonosító száma (engedélyhez kötött)

3.1.1. Online vásárláshoz kapcsolódó adatok

Adatkezelés elnevezése: Szabóné Katona Eszter a képzés megrendeléséhez a következő személyes adatokat kéri el: érintett neve, érintett e-mail-címe, érintett telefonszáma, érintett gyermekének születési dátuma (hónap, nap).

Adatkezelés elnevezése: E-book megrendeléséhez a következő személyes adatokat kéri el: érintett neve, érintett e-mail címe, érintett gyermekének születési dátuma (hónap, nap). A honlap Webnode rendszerében készült el. Webnode AG
Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc

Adok felhasználási köre: Statisztika, tájékoztatás, eDM*, számlázás (a számviteli törvény szerint eljárva)

Adatkezelés jogalapja: A jelen dokumentum 3.3.3. pontja alapján.

Adatok megőrzési ideje: E-mailben kapott információk: egy év.

Az adatbázisban: Az érintett törléshez való jogának érvényesítése, illetve korlátozási jogának érvényesítése esetén a jelen                                           dokumentum 8. pontja alapján.

3.1.2. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Adatkezelés elnevezése: A hírlevelekre a www.elenkgyerekek.com, illetve a www.elenkgyerekek.com/konyv oldalon lehet feliratkozni.  Leiratkozási lehetőség az összes hírlevél alján található. Hírlevél-feliratkozáshoz Szabóné Katona Eszter a következő adatokat kéri el:  érintett neve, érintett e-mail címe, érintett gyermekének születési dátuma (hónap, nap).

A hírlevél szolgáltatója a Listamester.hu

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető

Cégjegyzékszám:  13-06-065996 

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Adószám: 21158218-2-13

E-mail cím: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

Adatok felhasználási köre: eDM *; Kompetencianöveő képzés; módszer leírás

Adatfelhasználás jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az érintett gyermek szülőjeként való hozzájáruláas **

Adatok megőrzési ideje: Leiratkozásig; Hírlevél sorozat lejártának végéig vagy leiratkozásig

Az adatbázisban: Az érintett törléshez való jogának érvényesítése, illetve korlátozási jogának érvényesítése esetén a jelen                                             dokumentum 8. pontja alapján

3.1.3. Élénkség-teszthez kapcsolódó adatok

Adatkezelés elnevezése: A tesztet a www.elenkgyerekek.com/teszt oldalon lehet letölteni, kitöltéséhez Szabóné Katona Eszter a következő személyes adatokat kéri el: érintett neve, az érintett e-mail-címe, az érintett gyermekének születési dátuma (hónap, nap). A teszt Google formba készült. Google LLC 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, CA 94043 USA

Adatok felhasználási köre: Statisztika, profilalkotás (alaptermészeti jellemzők szerint - Kurcinka 1978), tájékoztatás, eDM*

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az érintett gyermek szülőjeként való hozzájárulás **

Adatok megőrzési ideje: A Google felületén feldolgozás utáni törléssel.

Az adatbázisban és a Google táblázatában: Az érintett törléshez való jogának érvényesítése, illetve korlátozási jogának érvényesítése                                         esetén a jelen dokumentum 8. pontja alapján.

3.1.4. E-mail-forgalomhoz kapcsolódó adatok:

Adatkezelés elnevezése: A kapcsolatfelvételi űrlapon, illetve a kapcsolatként megadott e-mail címre Szabóné Katona Eszter a következő személyes adatokat kéri el: az érintett neve, az érintett e-mail-címe. Az általa küldött levelek reklámot tartalmazhatnak a szolgáltatásairól. E-mailszolgáltató: a Gmail: Google LLC 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, CA 94043 USA

Adatok felhasználási köre: Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, eDM*

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: Az ügy lezárásáig, vagy kapcsolatfelvételtől számított 1 évig

3.1.5 E-learning: Az online tanulási felületre való regisztrációhoz kapcsolódó adatok:

Adatkezelés elnevezése: Az online szülői kompetencianövelő képzés regisztrációjához szükséges adatok: az érintett neve, az érintett e-mail-címe, az érintett lakhelyének településneve. Az e-learning felület biztosítója: a www.moodle.com 2/18 Richardson St, West Perth WA 6005, Ausztrália

Adatok felhasználási köre: Felület használata

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: Regisztráció napjától számított 90 nap

3.1.6 Facebook-csoporthoz kapcsolódó adatok:

Adatkezelés elnevezése: Facebook-csoport csatlakozáshoz Szabóné Katona Eszter a következő személyes adatokat kéri el: az érintett neve, az érintett e-mail -címe, az érintett gyermekének születési dátuma (hónap, nap). 

Adatok felhasználási köre: Tájékoztatás, eDM*, statisztika. A csoport zárt, az ott zajló beszélgetéseket kizárólag a csoport tagjai láthatják.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: Csoportból való kilépésig.

Az adatbázisban: Az érintett törléshez való jogának érvényesítése, illetve korlátozási jogának érvényesítése esetén a jelen dokumentum 8. pontja alapján.

3.1.7. Facebook Messenger:

Adatkezelés elnevezése: Kapcsolatfelvétel. Szabóné Katona Eszter a beszélgetőpartner adatlapját nem nézi át, sem a fogyasztói szokások céljából, sem statisztikai célból.

Adatok felhasználási köre: Segítségnyújtás, tájékoztatás. A beszélgetést kizárólag a beszélgető felek láthatják.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: Facebook-fiókban automatikusan tárolásra kerül, ezt azonban Szabóné Katona Eszter nem használja fel.

3.1.8 Skype használata:

Adatkezelés elnevezése: Élő szülői kompetencianövelő képzés során használadndó eszköz.

Adatok felhasználási köre: Kompetencianövelő képzés, tájékoztatás, eDM* statisztika.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: A kurzus lejártával, illetve a Skype autómatikusan megőrzi, ezt azonban Szabóné Katona Eszter nem használja fel.

3.1.9 Google Blogspot blog:

Adatkezelés elnevezése: Bejegyzés alatti kommentálás, illetve követés. Az alábbi blogokra vonatkozóan: www.rosszagyerek.blogspot.hu; www.hisztisagyerek.blogspot.hu; www.rosszalvoagyerek.blogspot.hu

Adatok felhasználási köre: Szabóné Katona Eszter ezeket az adatokat nem használja fel.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: A Google automatikusan menti az adatokat.

3.1.10 Felnőttképzési Adatszolgáltatási rendszerhez fűződő kötelező adatszolgáltatás:

Adatkezelés elnevezése: Felnőttképzési Törvény 2020. szeptember 1.én hatályba lépésének nyomán adatszolgáltatási kötelezettség keletkezett www.far.nive honlapon kell teljesíteni. Az adatkezelő ez esetben az Audit Quality Balance Kft.

Adatok felhasználási köre: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

 

3.1.11 Érdeklődők és ügyfelek adatbázisa:

Adatkezelés elnevezése: Szabóné Katona Eszter statisztikai céllal adatbázist hozott létre, amelyet elektronikusan tárol a 3.1.1-3.1.6 pontokban szereplő adatkezelési formák egyesítése céljából,  amely segít a gyermek fejlődésének monitorozásában (alaptermészeti jellemző alapján – Kurcinka meghatározásai), amennyiben igény van rá. Az adatokat csak Szabóné Katona Eszter kezeli és látja, azt harmadik fél számára át nem ruházza.

Adatok felhasználási köre: Statisztika, kapcsolat tartás, eDM*, fejlődésmonitorozás

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az érintett gyermek szülőjeként való hozzájárulás **

Adatok megőrzési ideje: A Google felületén feldolgozás utáni törléssel. 

Adatbázisban és a Google táblázatában: Az érintett törléshez való jogának érvényesítése, illetve korlátozási jogának érvényesítése esetén a jelen dokumentum 8. pontja alapján.

 

*eDM: olyan e-mail, amely reklámot tartalmaz az adatkezelő szolgáltatásairól, újdonságairól.

** Az érintett hozzájárulása az Inftv. 5. § (1) alapján:

Az érintett gyermekének szülőjeként való hozzájárulás kiskorú születési dátumának (hónap, nap) megadásával a kiskorú törvnyes képsviselőjének hozzájáruláas szükséges Infotv 6. § (3), ugyan ez vonatkozik a kiskorú alaptermészeti profiljának tárolására is. 

 

3.2 Technikai adatok

Szabóné Katona Eszter a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre álljon);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett  legyen (adat bizalmassága).

 

Szabóné Katona Eszter az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Szabóné Katona Eszter olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő szinten védelmet nyújt.

 

Szabóné Katona Eszter az adatkezelés során:

 1. megőrzi a titkosságot:  
 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 1. megőrizi a sértetlenséget:
 • megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 1. megőrzi a rendelkezésre állást:
 • gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

 A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2. Feltétlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Szabóné Katona Eszter weboldalát, a www.elenkgyerekek.com oldalt és blogjait (jelen dokumentum 3.1.9 pontjában felsoroltakat), használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat.  Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Szabóné Katona Eszter weboldalán alkalmazza a Google Analytics-et, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Szabóné Katona Eszter információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.  Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.  Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén, vagy a böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.3.4 Facebook rajongói oldalhoz kapcsolódó adatok:

Szabóné Katona Eszter a rajongói oldalát kedvelő közönségének kedvelési szokásait, követett oldalait nem figyeli, még statisztika szempontjából sem.  Egy-egy poszt kedvelői anonimek maradnak, ennek statisztikáját azonban számontartja.

 

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

Szabóné Katona Eszter tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről Szabóné Katona Eszter értesíti az ügyfeleit.

Felhívjuk a Szabóné Katona Eszter részére adatot közlők sezmélyek figyelmét, hogy amennyiben nem a saját, személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Szabóné Katona Eszter adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.);
 • 2017 évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésembe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben: - az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszeremben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során szemes kapcsolatba kíván lépni velem.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül megnyitáskor, illetve az ablak bezárásakor naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Szabóné Katona Eszter fér hozzá.

 

6.Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

 

Az adatokhoz kizárólag Szabóné Katona Eszter fér hozzá, azokat nem küldjük tovább.

 

7.Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, továbbá élhet az adathordozási és tiltakozási jogával az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Szabóné Katona Eszter megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.  Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címezttek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 •  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást (remarketing) is,
 • valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3.Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szabóné Katona Eszter által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Szabóné Katona Eszter indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját  képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadásához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Szabóné Katona Eszter korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat a jogi tények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen -ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve amely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat-végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is (remarketinget). Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (remarketinget)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshatály, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár le.

7.11.  Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím:                  1530 Budapest, Pf.:5.

Telefonszám:                     +361/3911400

Fax:                                    +361/3911410

E-mail:                                ugyfelszolgalat@nail.hu

Honlap:                              https://naih.hu

          

8.Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Szabóné Katona Eszter a hatóságok részére -amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- a személyes adatokból csak annyit és olyan mértékében ad ki, amennyi megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(Érvénybe lép 2018. május 25.-én, az EU területére vonatkozó adatkezelési irányelvek nyomán)